Tasmannia R.Br. (Winteraceae)


Tasmannia polymera Mt Kaindi, Papua New Guinea 831028 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).