Pereskia Mill. (Cactaceae)

Pereskia aculeata 1 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia aculeata 2 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia aculeata 3 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia aculeata 4 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia aculeata 6 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia grandiflora 1 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pereskia grandiflora 2 Lund Bot Garden 121011 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Pereskia aculeata 5 Lund Bot Garden 130531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).