Rebutia K.Schum. (Cactaceae)

Rebutia Botan, Stockholm 020514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia albiflora Botan, Stockholm 020418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia albiflora Botan, Stockholm 020514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia fiebrigii Lund Bot Garden 100519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 1 Lund Bot Garden 130401 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 2 Lund Bot Garden 130401 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 3 Lund Bot Garden 130401 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 4 Lund Bot Garden 130401 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 5 Lund Bot Garden 140422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia flavistyla 6 Lund Bot Garden 140422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Rebutia senilis Lund Bot Garden 140617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).