Thelocactus Britton & Rose (Cactaceae)

Thelocactus setispinus 2 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Thelocactus setispinus 1 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).