Lewisia Pursh (Montiaceae)

Lewisia 1a Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 1b Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 2a Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 2b Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 3a Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 3d Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 3e Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia brachycalyx 1 Lund Bot Garden 110511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia brachycalyx 3 Lund Bot Garden 110511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var rupicola 2 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var rupicola 3 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var rupicola 4 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var rupicola 5 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var wallowensis 1 Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var wallowensis 2 Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var wallowensis 3 Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var wallowensis 4 Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon 1 Lund Bot Garden 130523 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon 2 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon 5 Lund Bot Garden 070718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon var howellii 1 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon var howellii 2 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia pygmaea Lund Bot Garden 110511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia rediviva 3 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia rediviva 4 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lewisia 3b Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia 3c Lund Bot Garden 160530 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia brachycalyx 2 Lund Bot Garden 110511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cf cotyledon 1 Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cf cotyledon 2 Lund Bot Garden 100527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia columbiana var rupicola 1 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon 3 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia cotyledon 4 Lund Bot Garden 130829 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia rediviva 1 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lewisia rediviva 2 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).