Allionia Loefl. (Nyctaginaceae)

Allionia 1a W Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Allionia 1b W Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Allionia 1c W Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Allionia 1d NW Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Allionia 1e NW Ocotillo, CA 130422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).