Liriodendron L. (Magnoliaceae)

Liriodendron tulipifera 2 Lund Bot Garden 100701 086 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 3 Lund Bot Garden 070620 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 4 Lund Bot Garden 080618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 5 Lund Bot Garden 080618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 6 Lund Bot Garden 070620 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 8 (cult) Alquezar, N Spain 180527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 9 (cult) Alquezar, N Spain 180527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Liriodendron tulipifera 1 Lund Bot Garden 080618 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liriodendron tulipifera 7 Lund Bot Garden 080926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).