Tupeia Cham. & Schltdl. (Loranthaceae)

Tupeia antarctica 1 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 11 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 12 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 2 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 3 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 4 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 5 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 6 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 7 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 8 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tupeia antarctica 9 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tupeia antarctica 10 Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).