Dactylanthus Hook.f. (Mystropetalaceae)

Dactylanthus taylorii (female) - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Dactylanthus taylorii 1 - Photo: Catherine Beard (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Dactylanthus taylorii (male) - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).