Olax L. (Olacaceae)

Olax hypoleuca Mt Mou, New Caledonia 840105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Olax phyllanthi 1 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Olax phyllanthi 2 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Olax phyllanthi 3 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Olax phyllanthi 4 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Olax phyllanthi 5 East Mount Barren, W Hopetoun, Western Australia 111004 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).