Paeonia L. (Paeoniaceae)

Paeonia 1a Dept of Botany, Stockholm University 020514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia 1b Dept of Botany, Stockholm University 020514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia 2a Dept of Botany, Stockholm University 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia 2b Dept of Botany, Stockholm University 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia 3 Dept of Botany, Stockholm University 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia 4 Dept of Botany, Stockholm University 000825 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 1 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 2 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 3 Triumphal Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 4 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 5 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 6 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia californica 7 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia cf suffruticosa 1 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia cf suffruticosa 2 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia clusii 1 Katharo, W of Kritsa, Crete 800507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia clusii 2 S of Katodio, Karpathos, Greece 040520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia delavayi 1 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia delavayi 2 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia kavachensis 1 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia kavachensis 3 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia kavachensis 4 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia kavachensis 5 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 1 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 2 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 3 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 6 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 7 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 8 Flinck's Garden, Bjuv Sk 140518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula 1 Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula 2 Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula 3 Lund Bot Garden 130515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula 4 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula 5 Lund Bot Garden 150818 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula ssp triternata 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula ssp triternata 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mascula ssp triternata 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mlokosewitschii 1 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mlokosewitschii 2 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mlokosewitschii 3 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia mlokosewitschii 4 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis cf ssp mollis 1 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis cf ssp mollis 2 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp banatica 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp banatica 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp banatica 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp officinalis 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp officinalis 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia parnassica 2 Mt Parnassos, Greece, 180502 - Photo: Arne Strid (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia peregrina Bergianska, Stockholm 050621 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 2 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 3 Bergianska 070607 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 4 Lund Bot Garden 130610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 7 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 8 Lund Bot Garden 160520 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia suffruticosa 1 Lund Bot Garden 130603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia suffruticosa 3 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia suffruticosa 4 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia suffruticosa 5 Flinck's Garden, Bjuv Sk 070521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 6 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia veitchii 1 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia veitchii 2 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia wittmanniana 1 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia wittmanniana 2 Bergianska, Stockholm 020521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia wittmanniana 4 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Paeonia kavachensis 2 Copenhagen Bot Garden 130807 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 4 Göteborg Bot Garden 120628 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia lutea 5 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp banatica 4 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp microcarpa Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp officinalis 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia officinalis ssp officinalis 4 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia parnassica 1 Mt Parnassos, Greece, 180502 - Photo: Arne Strid (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia peregrina Bergianska, Stockholm 050531 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 1 Lund Bot Garden 080514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 5 Lund Bot Garden 080514 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia potaninii 6 Bergianska 070607 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia suffruticosa 2 Lund Bot Garden 130603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 4 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia tenuifolia 5 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Paeonia wittmanniana 3 Bergianska 150527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).