Chrysosplenium Tourn. ex L. (Saxifragaceae)

Chrysosplenium 1 Yunnan 1107 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 3 Torna Hällestad Sk 120403 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 4 Dalby Söderskog Sk 140406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 5 Dalby Söderskog Sk 140406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 6 Dalby Söderskog Sk 140406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 1 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 2 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 3 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 4 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 5 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 6 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 7 SW of Ljungbyhed Sk 140420 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 9 Flinck's Garden, Bjuv Sk 070521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Chrysosplenium 2 Yunnan 1107 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 1 Torna Hällestad Sk 120403 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium alternifolium 2 Torna Hällestad Sk 120403 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chrysosplenium oppositifolium 8 Flinck's Garden, Bjuv Sk 070521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).