Tiarella L. (Saxifragaceae)

Tiarella cordifolia 2 Plantagen, Lund 080511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 1 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tiarella cordifolia 1 Plantagen, Lund 080511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 10 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 2 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 3 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 4 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 5 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 6 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 7 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 8 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tiarella wherryi 9 Lund Bot Garden 130527 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).