Torilis Adans. (Apiaceae)

Torilis arvensis 2 Mikri Limni, Lesbos, Greece 100511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 3 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 4 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 5 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 6 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 7 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis arvensis 8 Marais de Chapareillan FR 150705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis japonica 2 Höllviken Sk 120718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis japonica 3 Höllviken Sk 130901 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis leptophylla 1 SE of Megali Limni, Lesbos, Greece 100515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis leptophylla 2 SE of Megali Limni, Lesbos, Greece 100515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis nodosa 2 Petra, Lesbos, Greece 100516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis nodosa 3 Dadia, Thracia, Greece 060604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis nodosa 4 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis nodosa 5 Copenhagen Bot Garden 150812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Torilis arvensis 1 ESE of Filia, Lesbos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis japonica 1 Höllviken Sk 120721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis nodosa 1 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis purpurea 1 Pefkochori, Greece 050524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Torilis purpurea 2 N of Gerakini, Greece 050525 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).