Eleutherococcus Maxim. (Araliaceae)

Eleutherococcus henryi 1 Lund Bot Garden 090911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 10 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 2 Lund Bot Garden 090911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 3 Lund Bot Garden 090911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 5 Lund Bot Garden 090911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 6 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 7 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 8 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus henryi 9 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 1 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 2 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 5 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 6 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus Bergianska 050922 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Eleutherococcus henryi 4 Lund Bot Garden 140913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 3 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eleutherococcus senticosus 4 Lund Bot Garden 160721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).