Pittosporum Banks ex Sol. (Pittosporaceae)

Pittosporum 1a Prokoméo, New Caledonia 831123 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 2 Baie Tina, Nouméa, New Caledonia 831218 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 3a Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 3b Lake Rotopounamu SW of Turangi NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4a Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4b Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4c Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4d Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4e Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4f Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4g Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4h Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4i Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 4j Taranaki (Mt Egmont) NZ 151111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 6a Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 6b Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 6c Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7b Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7c Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7f Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf ferrugineum 2 Jardín Botanico de Concepción, Malaga, Andalusia SP 120327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf ferrugineum 5 Jardín Botanico de Concepción, Malaga, Andalusia SP 120327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf ferrugineum 6 Jardín Botanico de Concepción, Malaga, Andalusia SP 120327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 1 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 2 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 3 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 6 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf viridflorum 1 Caledon Nature Reserve, Western Cape, South Africa 100920 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf viridflorum 2 Caledon Nature Reserve, Western Cape, South Africa 100920 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 1 Hawaii Volcanoes National Park, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 2 Hawaii Volcanoes National Park, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 3 Hawaii Volcanoes National Park, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 4 Hawaii Volcanoes National Park, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 6 Lyon Arboretum, Honolulu, Hawaii 130708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 8 Lyon Arboretum, Honolulu, Hawaii 130708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 9 Lyon Arboretum, Honolulu, Hawaii 130708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum eugenioides 2 Wainuiomata Forest Reserve E of Wellington NZ 151115 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum glabrum 1 Waihee Ridge Trail, West Maui, Hawaii 130717 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum glabrum 2 Waihee Ridge Trail, West Maui, Hawaii 130717 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum glabrum 3 Waihee Ridge Trail, West Maui, Hawaii 130717 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum glabrum 4 Waihee Ridge Trail, West Maui, Hawaii 130717 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum glabrum 5 Waihee Ridge Trail, West Maui, Hawaii 130717 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum hosmeri 2 Kipuka Puaulu, Kilauea, Big Island, Hawaii 130724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum kauaiensis 3 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum kauaiensis 4 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 2 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 3 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 4 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 5 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 6 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 7 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum obcordatum 1 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum obcordatum 2 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum obcordatum 3 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 1 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 2 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 4 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 5 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 6 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tenuifolium 1 Cutty Grass Track, Auckland NZ 151104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tenuifolium 2 Cutty Grass Track, Auckland NZ 151104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tenuifolium 3 Cutty Grass Track, Auckland NZ 151104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tenuifolium 4 Cutty Grass Track, Auckland NZ 151104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tobira 1 (cult) Puerto de la Cruz, Tenerife 090517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tobira 2 (cult) Puerto de la Cruz, Tenerife 090517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tobira 3 (cult) Puerto de la Cruz, Tenerife 090517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tobira 4 (cult) Puerto de la Cruz, Tenerife 090517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum tobira 5 (cult) Puerto de la Cruz, Tenerife 090517 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum turneri 1 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum turneri 2 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum turneri 3 Otari Botanical Garden, Wellington NZ 151113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum umbellatum 1 Tiritiri Matangi NZ 151106 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum umbellatum 2 Tiritiri Matangi NZ 151106 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Pittosporum 1b Prokoméo, New Caledonia 831123 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 5 Wainuiomata Forest Reserve E of Wellington NZ 151115 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7a Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7d Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum 7e Tongariro NZ 151117 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 4 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf hosmeri 5 Olinda Endangered Plant Facility, East Maui, Hawaii 130718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum cf viridflorum 3 Caledon Nature Reserve, Western Cape, South Africa 100920 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 5 Hawaii Volcanoes National Park, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum confertiflorum 7 Lyon Arboretum, Honolulu, Hawaii 130708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum eugenioides 1 Wainuiomata Forest Reserve E of Wellington NZ 151115 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum hosmeri 1 Kipuka Puaulu, Kilauea, Big Island, Hawaii 130724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum kauaiensis 1 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum kauaiensis 2 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 1 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum napaliense 8 Pihea Trail, Alakui Swamps, Kauai, Hawaii 130713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Pittosporum ralphii 3 Wellington Botanical Garden NZ 151114 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).