Eucrypta Nutt. (Boraginaceae)

Eucrypta 1a Santa Margarita River, CA 130415 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta 1b Santa Margarita River, CA 130415 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta chrysanthemifolia 1 Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta chrysanthemifolia 2 Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta chrysanthemifolia 3 Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta chrysanthemifolia 4 Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta crysanthemifolia 5 Oak Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta crysanthemifolia 6 Oak Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucrypta crysanthemifolia 7 Oak Park, CA 130410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).