Lithodora Griseb. (Boraginaceae)

Lithodora diffusa 2 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 3 Lund Bot Garden 100624 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 4 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 5 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 6 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 7 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 8 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora hispidula 1 N of Marathokampos, Samos, Greece 920506 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora hispidula 2 Matala, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora hispidula 3 Matala, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora hispidula 5 NV Alanya, Turkey 090409 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 4 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 5 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 8 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lithodora diffusa 1 Lund Bot Garden 080508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora diffusa 9 (cult) Bergum church, Västergötland 140727 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora hispidula 4 Matala, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 1 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 2 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 3 Copenhagen Bot Garden 130516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 6 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lithodora zahnii 7 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).