Lidbeckia P.J.Bergius (Anthemideae)

Lidbeckia lobata 1 Uitkykpas near Algeria, Western Cape, South Africa 100913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lidbeckia lobata 2 Uitkykpas near Algeria, Western Cape, South Africa 100913 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).