Dymondia Compton (Arctotideae)

Dymondia margaretae Bot Dept, Stockholm Univ 030605 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).