Xanthisma DC. (Astereae)

Xanthisma texana Bergianska 040823 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).