Liatris Schreb. (Eupatorieae)

Liatris spicata 5 Lund Bot Garden 090722 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Liatris pycnostachya Bergianska 020820 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liatris spicata 1 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liatris spicata 2 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liatris spicata 3 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Liatris spicata 4 Lund Bot Garden 090722 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).