Cyclachaena Fresen. (Heliantheae)

Cyclachaena xanthiifolia 3 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cyclachaena xanthiifolia 4 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cyclachaena xanthiifolia 5 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cyclachaena xanthiifolia 1 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cyclachaena xanthiifolia 2 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).