Adenostyles Cass. (Senecioneae)

Adenostyles alliariae 3 Bad Gastein, Austria 080704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 4 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 5 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 7 Chamrousse FR 150703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 8 Chamrousse FR 150703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 9 Chamrousse FR 150703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles glabra 2 Cote 2000 between Moucherolle and Moucherotte FR 150704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles glabra 3 Cote 2000 between Moucherolle and Moucherotte FR 150704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles glabra 4 Cote 2000 between Moucherolle and Moucherotte FR 150704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles glabra 5 Cote 2000 between Moucherolle and Moucherotte FR 150704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Adenostyles alliariae 1 Bad Gastein, Austria 080704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 2 Schlossalm, Austria 080703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles alliariae 6 Chamrousse FR 150703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Adenostyles glabra 1 Cote 2000 between Moucherolle and Moucherotte FR 150704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).