Bethencourtia Choisy (Senecioneae)

Bethencourtia palmensis 4 S to Roque Muchachos, La Palma 090430 (Richard Åkesson) - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Bethencourtia palmensis 1 Barranco Angustias, La Palma 090502 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bethencourtia palmensis 2 Barranco del Angustias, La Palma 070418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bethencourtia palmensis 3 Barranco Angustias, La Palma 090502 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).