Steirodiscus Less. (Senecioneae)

Steirodiscus tagetes 4 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 5 Copenhagen Bot Garden 150812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 6 Copenhagen Bot Garden 150812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 7 Copenhagen Bot Garden 150812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 8 Copenhagen Bot Garden 150812 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Steirodiscus tagetes 1 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 2 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Steirodiscus tagetes 3 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).