Flaveria Juss. (Tageteae)

Flaveria repanda 1 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Flaveria repanda 2 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Flaveria repanda 3 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Flaveria repanda 4 Lund Bot Garden 120704 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).