Heptacodium Rehder (Caprifoliaceae)

Heptacodium mikonioides 1 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 2 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 3 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 4 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 5 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 6 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 7 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 8 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Heptacodium mikonioides 9 Lund Bot Garden 131009 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).