Nardostachys DC. (Valerianaceae)

Nardostachys grandiflora 2 Napa Hai, Yunnan 110709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Nardostachys grandiflora 3 Napa Hai, Yunnan 110709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Nardostachys grandiflora 4 Napa Hai, Yunnan 110709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Nardostachys grandiflora 5 Napa Hai, Yunnan 110709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Nardostachys grandiflora 1 Napa Hai, Yunnan 110709 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).