Actinidia Lindl. (Actinidiaceae)

Actinidia kolomikta 1 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Actinidia kolomikta 2 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Actinidia deliciosa 1 Lund Bot Garden 080610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Actinidia deliciosa 2 Lund Bot Garden 080610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).