Arbutus L. (Ericaceae)

Arbutus andrachne 2 SW of Dadia, Thracia, Greece 060607 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus canariensis 1 Aguamansa, Tenerife 940309 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus canariensis 3 Aguamansa, Tenerife 940309 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus canariensis 4 Los Tilos, La Palma 090428 (Richard Åkesson) - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 1 Jendouba, Tunisia 820113 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 2 Bergianska 061013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 3 Bergianska 061013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 4 near Alcántara SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 5 near Alcántara SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Arbutus andrachne 1 SW of Dadia, Thracia, Greece 060607 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus canariensis 2 Aguamansa, Tenerife 940309 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Arbutus unedo 6 near Alcántara SP 140507 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).