Eucommia Oliv. (Eucommiaceae)

Eucommia ulmoides 1 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucommia ulmoides 2 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucommia ulmoides 3 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucommia ulmoides 5 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Eucommia ulmoides 6 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Eucommia ulmoides 4 Kunming Botanical Garden, Yunnan 110705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).