Fittonia E.Coem. (Acanthaceae)

Fittonia gigantea 2 Lund Bot Garden 120911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fittonia gigantea 3 Lund Bot Garden 120911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fittonia verschaffeltii 1 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fittonia verschaffeltii 2 Lund Bot Garden 130214 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Fittonia gigantea 1 Lund Bot Garden 120911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).