Lagotis E.Mey. (Acanthaceae)

Lagotis cf yunnanensis Er La-passet 090708 - Photo: Håkan Wittzell (© 2014 Jan Thomas Johansson).