Lagotis E.Mey. (Acanthaceae)

Lagotis cf yunnanensis Er La-passet 090708 (Håkan Wittzell) - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).