Megaskepasma Lindau (Acanthaceae)

Megaskepasma erythrochlamys 1 E of Icod, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Megaskepasma erythrochlamys 2 E of Icod, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Megaskepasma erythrochlamys 3 E of Icod, Tenerife 160406 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).