Lachnostachys Hook. (Lamiaceae)

Lachnostachys cf coolgardiensis 10 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 3 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 4 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 5 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 6 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 7 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 8 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 9 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Lachnostachys cf coolgardiensis 1 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Lachnostachys cf coolgardiensis 2 Perth Bot Garden, Western Australia 111008 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).