Stachys L. (Lamiaceae)

Stachys 1a NW of Dadia, Thracia, Greece 060606 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys 1d NW of Dadia, Thracia, Greece 060606 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys 2b Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 8 Potberg, De Hoop, South Africa 160930 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 10 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 11 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 12 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 7 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 8 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 11 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 12 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 2 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 3 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 6 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 1 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 11 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 2 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 3 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 4 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 5 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 6 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 7 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 8 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 9 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 3 Tåstrup stn, Sjaelland DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 6 Tåstrup stn, Sjaelland DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 8 (cult) Brunnby Sk 120828 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 9 (cult) Brunnby Sk 120828 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 0 SW of Sundre, Gotland 980726 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 10 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 9 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 5 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 6 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf philippiana 3 near Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf philippiana 4 near Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 10 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 2 Copenhagen Bot Garden 120926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 3 Copenhagen Bot Garden 120926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 4 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 5 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 7 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 8 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 9 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp cretica 2 Pefkochori, Greece 050524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 4 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 5 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 6 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 9 Kampos, Lesvos, Greece 100512 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 12 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 13 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 14 Lund Bot Garden 070620 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 4 Kovan Kaya Natural Monument, Bulgaria 120510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 9 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 6 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 1 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 2 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 3 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 4 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 7 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 8 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 9 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 5 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 6 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 6 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 7 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 8 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 9 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 15 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 6 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys setifera 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys setifera 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinosa 1 Menetes, Karpathos, Greece 040518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinosa 2 Menetes, Karpathos, Greece 040518 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinulosa 1 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinulosa 2 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinulosa 3 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys spinulosa 4 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 10 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 11 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 15 Krematoriet, Helsingborg Sk 140604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 16 Krematoriet, Helsingborg Sk 140604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 17 Krematoriet, Helsingborg Sk 140604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 6 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 7 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 8 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 9 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 5 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 6 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 7 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 8 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 9 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Stachys 1a Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Stachys 1b Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Stachys 1c Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Stachys 1d Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

cf Stachys 1e Santa Barbara Botanic Garden, CA 130411 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Stachys 1b NW of Dadia, Thracia, Greece 060606 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys 1c NW of Dadia, Thracia, Greece 060606 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys 2a Rio Clarillo Nat Park, Chile 171104 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 1 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 2 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 3 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 4 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 5 road 303 N of Ceres, Western Cape, South Africa 100914 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 6 Potberg, De Hoop, South Africa 160930 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 7 Potberg, De Hoop, South Africa 160930 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys aethiopica 9 Potberg, De Hoop, South Africa 160930 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 1 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 13 Lund Bot Garden 120912 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 2 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 3 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 4 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 5 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 6 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 7 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 8 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys affinis 9 Lund Bot Garden 140721 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 1 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 2 Copenhagen Bot Garden 130821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 3 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 4 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 5 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 6 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alopecuros 9 Copenhagen Bot Garden 130604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 1 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 10 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 4 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 5 Garda de Sus, Romania 090615 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 7 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 8 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys alpina 9 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 10 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys annua 12 Guldbergsgade, Copenhagen 131017 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 1 NE of Ängstorp, Silvåkra Sk 140906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 2 NE of Ängstorp, Silvåkra Sk 140906 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 4 Tåstrup stn, Sjaelland DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 5 Tåstrup stn, Sjaelland DK 120902 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys arvensis 7 (cult) Brunnby Sk 120828 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 11 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 12 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 13 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 6 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 7 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys byzantina 8 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 1 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 2 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 3 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf chrysantha 4 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf philippiana 1 near Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cf philippiana 2 near Farellones, Chile 171109 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 1 Copenhagen Bot Garden 120926 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys chrysantha 6 Copenhagen Bot Garden 150626 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp cretica 1 Pefkochori, Greece 050524 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 1 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 2 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 3 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 7 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys cretica ssp lesbiaca 8 Perasma, Lesvos, Greece 130511 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 1 Kovan Kaya Natural Monument, Bulgaria 120510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 10 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 11 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 15 Bergianska 060821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 2 Kovan Kaya Natural Monument, Bulgaria 120510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 3 Kovan Kaya Natural Monument, Bulgaria 120510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 5 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 6 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 7 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys germanica 8 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys heraclea 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 5 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys lavandulifolia 6 Copenhagen Bot Garden 130611 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 1 W of the Green House, Anaga, Tenerife 060416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 10 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 11 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 12 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 2 W of the Green House, Anaga, Tenerife 060416 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 3 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 4 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 5 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 6 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 7 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 8 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ocymastrum 9 Lund Bot Garden 120908 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 1 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 2 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 3 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 4 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 7 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys ossetica 8 Göteborg Bot Garden 120627 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 1 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 10 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 11 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 2 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 3 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 4 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys palustris 5 W of Dalby Sk 120724 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 1 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 10 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 11 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 12 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 13 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 14 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 2 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 3 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 4 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 5 Suatu, Romania 090613 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 7 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 8 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys recta 9 Lund Bot Garden 100706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys setifera 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys setifera 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys setifera 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 1 Mössebergsparken, Falköping, Västergötland 140723 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 12 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 13 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 14 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 2 Copenhagen Bot Garden 140625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 3 Copenhagen Bot Garden 140625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 4 Copenhagen Bot Garden 140625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys sylvatica 5 Pålsjö, Helsingborg Sk 130813 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 1 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 2 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 3 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Stachys tymphaea 4 Copenhagen Bot Garden 130625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).