Aloysia Paláu (Verbenaceae)

Aloysia triphylla 4 Lund Bot Garden 081103 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Aloysia triphylla 1 Lund Bot Garden 081103 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aloysia triphylla 2 Lund Bot Garden 081103 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Aloysia triphylla 3 Lund Bot Garden 081103 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).