Artia Guillaumin (Apocynaceae)

Artia balansae 1 Ouroué, New Caledonia 831208 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Artia balansae 2 Ouroué, New Caledonia 831208 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).