Plumeria Tourn. ex L. (Apocynaceae)

Plumeria obtusa 1 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria obtusa 2 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria obtusa 3 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria obtusa 4 Limahuli Garden, Kauai, Hawaii 130712 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria obtusa 6 Bot Dept, Stockholm Univ 061013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria rubra 1 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Plumeria rubra 0 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Plumeria rubra 2 Lund Bot Garden 140821 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).