Bikkia Reinw. ex Blume (Rubiaceae)


Bikkia macrophylla 1 Poume, New Caledonia 831129 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bikkia macrophylla 2 Poume, New Caledonia 831129 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).