Withania Pauq. (Solanaceae)

Withania aristata 2 Punta de Teno, Tenerife 970317 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania aristata 3 Punta de Teno, Tenerife 970317 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania aristata 4 Miradór de San Pedro, Tenerife 160404 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania aristata 5 Miradór de San Pedro, Tenerife 160404 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania aristata 6 Miradór de San Pedro, Tenerife 160404 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 3 Magaluf, Mallorca 110417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 4 Magaluf, Mallorca 110417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 5 Magaluf, Mallorca 110417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 6 bridge over Oued Massa, Morocco 140217 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 7 bridge over Oued Massa, Morocco 140217 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 8 Magaluf, Mallorca 110417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 9 Magaluf, Mallorca 110417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Withania aristata 1 Punta de Teno, Tenerife 940307 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania aristata 7 Miradór de San Pedro, Tenerife 160404 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 1 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Withania somnifera 2 Magaluf, Mallorca 110422 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).