Caryota L. (Arecaceae)

Caryota mitis 1 Foster Botanical Garden, Honolulu, Hawaii 130706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Caryota mitis 2 Foster Botanical Garden, Honolulu, Hawaii 130706 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Caryota mitis 3 Bergianska 031202 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).