Thalia L. (Marantaceae)


Thalia dealbata 1 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thalia dealbata 2 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Thalia dealbata 3 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).