Blysmus Panz. ex Roem. & Schult. (Cyperaceae)

Blysmus rufus 3 Skanörs Ljung Sk 130608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus rufus 4 Skanörs Ljung Sk 130608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus rufus 5 Skanörs Ljung Sk 130608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Blysmus compressus 1 Mölle, Brunnby Sk 110521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 10 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 11 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 12 Mölle, Brunnby Sk 160604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 13 Mölle, Brunnby Sk 160604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 14 Mölle, Brunnby Sk 160604 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 2 Mölle, Brunnby Sk 110521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 3 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 4 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 5 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 6 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 7 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 8 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus compressus 9 Nohlmarken, Skultorp, Västergötland 140529 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus rufus 1 Skanörs Ljung Sk 130608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Blysmus rufus 2 Skanörs Ljung Sk 130608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).