Andropogon L. (Poaceae)

Andropogon distachyos 1 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Andropogon distachyos 2 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Andropogon distachyos 4 Samos City, Samos 920510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Andropogon distachyos 3 Pereli, Crete 110327 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).