Beckmannia Host (Poaceae)


Beckmannia syzigachne 1 Frescati, Stockholm 960718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 2 Frescati, Stockholm 960718 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 3 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 4 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 5 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 6 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 7 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 8 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Beckmannia syzigachne 9 Lund Bot Garden 120720 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).