Distichlis Raf. (Poaceae)

Distichlis spicata 1 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Distichlis spicata 2 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Distichlis spicata 3 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Distichlis spicata 4 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).