Enneapogon Desv. ex P.Beauv. (Poaceae)

Enneapogon cenchroides 5 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 6 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 7 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 8 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 9 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Enneapogon cenchroides 1 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 2 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 3 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Enneapogon cenchroides 4 Sabino Canyon, Tucson, Arizona 130424 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).