Fargesia Franch. (Poaceae)

Fargesia 1a Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1b Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1c Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1d Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1e Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1f Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 1g Lund Bot Garden 120417 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 2a (cult) Höllviken, Skåne 940617 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia 2b (cult) Lund, Skåne 940610 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia nitida 1 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia nitida 2 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia nitida 3 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Fargesia nitida 4 Copenhagen Bot Garden 080513 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).